Razvoj logističkih čvorišta

Trans LNG je fokusiran i na razvoj logističkih čvorišta. Snaga tvrtke je u identificiranju atraktivnih lokacija u Hrvatskoj te je zajedno s lokalnim partnerima zainteresirana za izgradnju i upravljanje logističkih čvorišta, kontejnerskih luka te stambeno-poslovnih kompleksa.