UPP – Ukapljeni prirodni plin

To je prirodni plin (uglavnom metan, CH4) koji je pretvoren u tekući oblik radi pojednostavljenja transporta i skladištenja

Bez mirisa, boje, netoksičan i ne-korozivan. UPP je kriogena tekućina pri temperaturi od -160 ° C. Pohranjuje se i prevozi u visoko izoliranim posudama kako bi održao tekući oblik.

Prednost tekućeg oblika je njezin manji volumen, jer se za svaku litru UPP-a postiže oko 570 litara prirodnog plina na sobnoj temperaturi.

Zbog visokog omjera kompresije plina u tekućinu,transport UPP-a je najčešći, troškovno najučinkovitiji način distribucije prirodnog plina, on se ostvaruje pohranjivanjem UPP-a u stacionarne spremnike za daljnju raspodjelu.

UPP je uspješno korišten za aplikacije kao što su gorivo za vozila, bunkering za plovila, satelitske postrojenja za distribuciju plina u područjima koja nisu povezana s mrežom prirodnog plina, za vršna postrojenja i rezervnu opskrbu tijekom velike potražnje / hitnih razdoblja, virtualnih rješenja plinovoda i mobilnih jedinica.

Vozila na prirodni plin (NGV): Gorivo koje se koristi za vozila je prirodni plin. Izraz vozilo se često koristi kao sinonim za SPP kao pogonsko gorivo. Međutim, NGV također može biti pogonjen UPP-om, koje se sve više koristi kao gorivo za teški transport.

UPP je uspješno korišten za aplikacije kao što su gorivo za vozila, bunkering za plovila, satelitske postrojenja za distribuciju plina u područjima koja nisu povezana s mrežom prirodnog plina.

Opći uvjeti poslovanja

TRANS LNG d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb) Miramarska 24, OIB: 83151868219

Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između trgovačkog društva TRANS LNG d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Miramarska 24, OIB: 83151868219 (dalje u tekstu: izvršitelj) i naručitelja usluga (dalje u tekstu: naručitelj) koji sa izvršiteljem sklapa Ugovor o pružanju inženjerskih usluga.

Članak 2.

Cijena za pružanje inženjerskih usluga iznosi 200,00 kuna uvećano za PDV (25%) po utrošenom satu rada.

Članak 3.

Naručitelj usluga prihvaća opisanu cijenu u članku 2. ovih Općih uvjeta poslovanja u trenutku slanja bilo kakvih upita i pisanih narudžba za obavljanje inženjerskih usluga.

Članak 4.

Narudžbe od strane naručitelja, izvršitelj prima isključivo e-mailom ili pisanim putem, a koju narudžbu izvršitelj može odbiti bez navođenja posebnog razloga ali isključivo u roku od 10 radnih dana od zaprimanja narudžbe jer se protivnom ima smatrati da je ugovor sklopljen.

Članak 5.

U slučaju spora proizašlog između ugovornih strana, a koji se ne bi mogao sporazumno riješiti, nadležan je stvarnonadležan sud u Zagrebu.