UPP za transport

Ukapljeni prirodni plin (UPP) postupno prelazi iz grupe alternativnih goriva za transport u grupu standardnih, posebno zbog značajno manjeg negativnog utjecaja na okoliš, te mogućnosti da većina modernih diesel motora koristi UPP kao gorivo uz manje preinake.

S obzirom da je cijena prirodnog plina uvijek bila i ostaje niža (pri ekvivalentnom izračunu) od cijene naftnih prerađevina, UPP između ostaloga pruža mogućnost značajnijih ušteda, posebice kod kamiona i brodova.

U Hrvatskoj se pokazalo primjerenim korištenje stlačenog prirodnog plina (SPP) kao goriva za autobuse i komunalnu mehanizaciju, a međunarodna praksa je potvrdila da su UPP i SPP veoma prihvatljivi kod većine situacija, te je EU uvela čitav niz inicijativa za podršku implementacije UPP-a kao goriva i razvoja mreže distribucije na osnovnim cestovnim pravcima.

Hrvatska kao turistička, ali i tranzitna zemlja, ima snažan interes da smanji emisije štetnih tvari u sektoru transportu. U danom trenutku razvoja industrije, UPP je jedno od ekonomski najoptimalnijih rješenja te stav Hrvatske da razvija infrastrukturu za alternativna goriva među kojima se ubraja i UPP u naboljem je njenom interesu te je svakako prihvaćeno i dobrodošlo u EU.

S obzirom da je cijena prirodnog plina uvijek bila i ostaje niža (pri ekvivalentnom izračunu) od cijene naftnih prerađevina, UPP između ostaloga pruža mogućnosti značajnijih ušteda, posebice kod kamiona i brodova.